Algemene voorwaarden


Ik verklaar uitdrukkelijk 18 jaar of ouder te zijn!

Prijzen:
Alle prijzen op deze site zijn geldig zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van drukfouten.

Leveringstermijn:
Indien de door u bestelde goederen in voorraad zijn, zullen wij steeds trachten deze binnen 15 dagen na bestelling te leveren. Voor goederen die niet voorradig zijn voorzien wij levering binnen 30 dagen. Het is echter steeds mogelijk dat aan deze termijn niet kan worden voldaan of dat goederen helemaal niet meer leverbaar zijn. Wij zullen u dan steeds een voorstel doen (vb. annulatie van de bestelling, een aankoopbon, een verkoopskorting, ...)

Bestelling:
De bestelling bij Versa-shop is pas definitief wanneer het bedrag van de bestelling voldaan werd op rekening van Versa-shop, m.n. rekeningnummer IBAN: BE14 3200 4140 0983 en BIC: BBRUBEBB (ING), tenzij voor bestelling onder rembours gekozen werd (steeds schriftelijk). De portkosten voor een bestelling binnen België bedragen voor een niet-prioritaire zending bedragen 5,95 euro eventueel vermeerderd met 7,5 euro voor aangetekende verzending. Leveringen buiten België zijn steeds op aanvraag.

Bestelling onder rembours:
Indien u opteert voor een bestelling onder rembours betaalt u pas bij levering. Voor deze optie rekenen wij een supplement van 8 euro aan. Bestellingen onder rembours gebeuren steeds schriftelijk! Indien goederen niet worden afgehaald of worden geweigerd, kan Versa-shop een schadevergoeding vragen ten bedrage van het totaal van de geweigerde bestelling, eventueel vermeerderd met diverse onkosten.

Beschadiging/verlies:
Goederen die ten gevolge van een productiefout niet goed functionneren, kunnen steeds aan Versa-shop worden teruggezonden en worden kosteloos omgeruild. Het is echter steeds mogelijk dat goederen tijdens de verzending verloren of beschadigd raken. Hiervoor kan Versa-shop nooit aansprakelijk worden gesteld, tenzij voor aangetekende verzending geöpteerd en betaald werd.

Terugzending:
Alle bestelde goederen kunnen binnen 14 dagen na levering ongeopend, ongeschonden, ongebruikt, zorgvuldig verpakt en voldoende gefrankeerd worden teruggezonden naar Versa-shop op onderstaand adres(*). Versa-shop zal dan contact opnemen met de klant om tot een voor beide partijen bevredigende schikking te komen (terugbetaling, ruil, tegoedbon,... ). De kosten voor terugzending zijn echter nooit ten laste van Versa-shop.

Levering aan derden (vb. geschenk):
Indien een levering moet verzonden worden aan een ander adres/persoon dan de debiteur, moet dit steeds schriftelijk worden aangevraagd. Uiteraard dienen deze bestellingen ook op voorhand te worden betaald. Verzendingen aan minderjarigen of aan een derde buiten België worden nooit aanvaard. Naam en adres van de debiteur kunnen op aanvraag van de bestemmeling steeds aan hem worden kenbaar gemaakt en de debiteur verklaart zich bij bestelling en betaling hiermee schriftelijk akkoord. Versa-shop kan nooit aansprakelijk worden gesteld indien een zending aan derde door deze als ongewenst wordt beschouwd.

Distcretie:
Versa-shop verbindt zich er toe haar klantgegevens steeds met de nodige voorzichtigheid geheim te houden. Klantgegevens worden nooit aan derden doorgegeven zonder diens schriftelijke toestemming daarvoor. Verzendingen gebeuren steeds met de nodige discretie, in een ondoorzichtige verpakking en met enkel een postbusnummer als afzender. Versa-shop kan echter nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of onderschepping van klantgegevens of voor de gevolgen hiervan.

Diversen:
Versa-shop kan een bestelling steeds en zonder verhaal weigeren.
Versa-shop of haar verantwoordelijke uitgever(s) kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geplaatste artikelen, foto's of advertenties.
Iedereen die een bestelling plaatst bij Versa-Shop en zijn e-mailadres op zijn bestelling vermeldt, ontvangt gratis de electronisch nieuwsbrief van Versa-Shop. Elke klant die de nieuwsbrief niet (meer) wenst te ontvangen, kan zich zonder problemen via een eenvoudige link uitschrijven.
Iedereen die een bestelling plaatst bij Versa-shop of informatie van Versa-shop toegestuurd krijgt, verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden. Versa-shop kan de algemene voorwaarden ten allen tijde wijzigen.

(*) Terugzendadres:
Versa-shop
PB 13
2140 Borgerhout 1